Nöronavigasyon Cihazı

NÖRONAVİGASYON NEDİR?

Cerrahi alanında tıbbi teknolojinin sunmuş olduğu en gelişmiş tekniklerden bir tanesi olan nöronavigasyon sistemi, operasyonlar sırasında kitlelerin sınırlarının net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan ve bu sayede ameliyat başarısını önemli ölçüde artıran bir uygulamadır. Nöronavigasyon, tek başına bir ameliyat türü olmayıp beyin ameliyatlarında güvenlik ve konfor sağlayan, başarıyı artıran cerrahiye ek bir sistemdir. Bu sistem, tıpkı cep telefonlarında ve otomobillerde kullanılan navigasyon uygulamalarının yaptığı gibi hedefin yerinin belirlenmesini ve bu hedefe en az hasarla ve en kısa yoldan ulaşılabilmesini sağlar. Sadece yüksek teknoloji gerektiren tıbbi uygulamalar yapan sağlık kuruluşlarında mevcut olan sistem, bu teknik hakkında eğitim almış cerrahi dal uzmanları tarafından uygulanır. Milimetrik yanlışlıkların büyük olumsuzluklar doğurabildiği, hayati önem arz eden beyin ameliyatlarında nöronavigasyon tekniğinin kullanılması, tıbbi açıdan oldukça büyük kolaylık ve başarı sağlamaktadır.

Nöronavigasyon sistemlerinden yararlanarak yapılan ameliyatlarda, tümörün tüm sınırları ve hassas dokularla olan ilişkisi net olarak saptanır ve kitleye ulaşmak için yapılan insizyon, en doğru yerden yapılır. Hata payı çok düşüktür ve cerrahi alanla beraber USG (ultrasonografi) eş zamanlı olarak kullanılabilir. Nöronavigasyon kullanımı sırasında hastaya milimetrik kalınlıkta MR (manyetik rezonans) çekilir. Ameliyat öncesi hastanın var olan beyin tomog rafisi ve MR görüntüleri sistemin bilgisayarına yüklenir. Bu görüntüler birbiri ile füzyon yapılır. Hastanın kendisine özgü beyin haritalanması yapılır. Ardından cihaz, ameliyat masasında hastanın başına yakın yerleşimli bir aparat ve lazer okuyucular aracılığıyla ciltteki markerlara tanıtılır. Bu işlemlerden sonra cerrahın elinde tuttuğu özel bir alet ile beynin hangi noktasında olunduğu, lezyonun tam yeri, önemli alanlara uzaklığı ve tümörün çıkarılma miktarı bir ekran aracılığıyla takip edilebilir hale gelir. 

Nöronavigasyon sistemlerinin hassasiyet gerektiren cerrahi operasyonlarda kullanılması operasyonun hata payını azaltır ve güvenliğini artırır. Beyin ameliyatları, oldukça risklidir ve tümörün yerinin tam olarak saptanması çok önemlidir. Bu ameliyatlarda nöronavigasyon kullanımı hem beyin tümörü çıkarılırken sağlam dokuların zarar görmesinin önlenmesine hem de ameliyatın daha küçük bir cilt kesisinden yapılabilmesine ve tümöre daha hızlı bir şekilde ulaşılabilmesine imkan tanır. Nöronavigasyon sistemlerinin cerrahi operasyonlarda kullanılması, ameliyatlar esnasındaki hata paylarının en aza indirgenmesini sağlar. Ancak hangi teknik kullanılırsa kullanılsın her zaman çok küçük de olsa hata payı vardır. Beyin dokularının yapısı ve beynin fonksiyonel haritası her insanda farklı olduğundan, bu oran kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle nöronavigasyon sistemi ile yapılan bir ameliyat için olası risklerin diğer operasyonlara oranla çok daha düşük olmasına karşılık kesin bir garantisi olmadığı bilinmelidir. Ayrıca ameliyat anında tümör çıkarıldıkça koordinatlarda minimal de olsa değişme olur. Bu durumda ekip, cerrahın anatomi bilgisi ve ameliyat mikroskobu ile çalışma tecrübesi ön plana çıkar. Bu nedenle bu teknik mutlaka nöronavigasyon sistemi ve bu sistemde kullanılan cihazların kullanımı hakkında detaylı eğitim almış uzman cerrahlar tarafından uygulanmalıdır.

Aveo Medikal bu alanda eğitim almış kalifiye personelleri ile cihazı olmayan hastanelerde bu hizmeti vaka başı cihaz kiralama yöntemi ile yapmaktadır. Cihazlarımız Amerikan menşeli MEDTRONIC StealthStation S7 ve Kanada menşeli NAVIENT CaroNav markalar olup alanında en iyileridir. Gün geçtikçe cihaz ve kadrosunu genişleten firmamız bu alanda söz sahibi olmaya adaydır.